Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

 

 

2024 m. balandžio mėn. sukurta grupė, dirbanti pagal STEAM metodiką ir veiklos planą. STEAM - Science – Gamtos mokslai, Technology – Technologijos, Engineering – Inžinerija, Arts – Menai ir Kūryba, Math – Matematika. Tai integruotas ugdymo modelis, kai vienu metu apjungiamos visos penkios disciplinos, mokiniai nagrinėja gamtoje ir aplinkoje aptinkamus teorinius reiškinius, skaičiuoja, matuoja, stebi, analizuoja, kelia hipotezes, pritaiko inžinerinius ir technologinius sprendimus ir taip stebi, kaip visos penkios disciplinos sąveikauja tarpusavyje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas praktinėms ir patyriminėms užduotims, per kurias mokiniai iškart gali pritaikyti teorines žinias ir būtent per praktiką geriau suprasti ir įsisavinti teoriją.

Mūsų mokykla užregistruota Europos mokyklų tinklo STEM School Label platformoje, kurioje savo mokinių veiklomis dalinsimės su ugdymo įstaigomis iš įvairių Europos šalių.

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS UGDYMO IR VAIKO GEROVĖS CENTRO STEAM

UGDYMO STRATEGIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymo strategija (toliau – strategija) reglamentuoja specialiųjų poreikių mokinių STEAM ugdymo tvarką.

2. Strategija suderinta Mokytojų tarybos posėdyje.

3. STEAM ugdymo tikslai:

3.1. Tobulinti mokinių gebėjimus šiuolaikinių technologijų, kūrybingumo ir verslumo srityje.

3.2. Skatinti mokinių kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, laiko valdymo kompetencijas.

3.3. Atrasti naujų netradicinių aplinkų ir metodų, skatinti ugdymąsi be sienų

Skaityti visą dokumentą

 

 

 TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS UGDYMO IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

STEAM veiklų planas

2024 m.

Tikslas – didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, matematika, menais; ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinių gebėjimus šiuolaikinių technologijų, kūrybingumo ir verslumo srityse.
  2. Ugdyti mokinių kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, laiko valdymo kompetencijas.
  3. Atrasti naujų netradicinių aplinkų ir rmetodų, skatinti ugdymąsi be sienų.
  4. Organizuoti STEAM kriterijais paremtus trumpalaikius projektus, išvykas, edukacijas.
  5. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualiai pažangai pasirinktoje srityje.
  6. Įtraukti bendruomenės narius ir socialinius partnerius į edukacines STEAM veiklas.
  7. Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.

Skaityti visą dokumentą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113