Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
2019-2020 M.M. UŽDAVINIAI
  • Tobulinti mokinių ugdymo(si) procesą taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si);
  • Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą;
  • Tobulinti pedagogų profesinę kultūrą ir kompetencijas;
  • Plėtoti pedagogų ir tėvų veiklos dermę; 
  • Turtinti ir atnaujinti materialinę bazę;
  • Siekti individualios kiekvieno mokinio pažangos.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113