Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. Mokiniai, bendrabutyje privalo vaikščioti su šlepetėmis, batus palikti prieškambaryje.

2. Saugoti ir tausoti bendrabučio patalpas ir inventorių.

3. Laikytis švaros ir tvarkos bendrabutyje.

4. Be auklėtojų priežiūros elektros prietaisais naudotis draudžiama.

5. Nuo 20.00 val. būti kambariuose ir ruoštis miegui.

6. Laikytis bendrabučio dienotvarkės.

7. Laikytis bendrų higieninių reikalavimų sanitariniuose mazguose (dušuose, tualetuose).

8. Taupyti elektrą ir vandenį.

9. Pamokų metu vieniems mokiniams eiti į bendrabutį negalima.

10. Bendrabutyje laikytis bendrų etikos taisyklių  (drausmės, kultūringo elgesio).

PAŽEIDUS KURĮ NORS IŠ ŠIŲ PUNKTŲ, BUS TAIKOMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113