Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 KIEKVIENAS MOKSLEIVIS PRIVALO:

 • LANKYTI MOKYKLĄ, NEVĖLUOTI Į PAMOKAS IR KITUS UŽSIĖMIMUS. PIRMADIENIAIS Į PAMOKAS ATVYKTI IKI 10 VAL.
 • NEATVYKUS Į MOKYKLĄ, INFORMUOTI MOKYKLOS ADMINISTRACIJĄ, KLASĖS VADOVĄ ARBA AUKLĖTOJĄ APIE NEATVYKIMO PRIEŽASTIS.
 • ATIDŽIAI KLAUSYTIS PAMOKOJE IR STROPIAI MOKYTIS, RŪPESTINGAI VYKDYTI VISAS MOKYMO IR DARBO UŽDUOTIS.
 • AKTYVIAI DALYVAUTI BŪRELIUOSE, POPIETINĖJE VEIKLOJE.
 • VYKDYTI VISUS ADMINISTRACIJOS , PEDAGOGŲ IR KITŲ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ NURODYMUS.
 • SAVO ELGESIU NEPAŽEMINTI MOKINIO VARDO IR NUO NETINKAMO ELGESIO SULAIKYTI DRAUGUS.
 • BŪTI MANDAGIAM SU VYRESNIAISIAIS IR DRAUGAIS, MYLĖTI MAŽESNIUS.
 • TAUSOTI IR SAUGOTI MOKYKLOS TURTĄ.

  GRIEŽTAI  DRAUDŽIAMA:

 • BE PEDAGOGO LEIDIMO PASIŠALINTI IŠ PAMOKŲ, UŽSIĖMIMŲ, BŪRELIŲ VEIKLOS.
 • LAISVALAIKIO METU BE AUKLĖTOJO LEIDIMO PASIŠALINTI IŠ GRUPĖS.
 • VAIKŠČIOTI PATALPOJE SU STRIUKĖMIS IR KEPURĖMIS.
 • RŪKYTI, VARTOTI ALKOHOLĮ, SVAIGINTIS KITOMIS PRIEMONĖMIS.
 • NAUDOTI NECENZŪRINIUS ŽODŽIUS.
 • Į MOKYKLĄ ATSIVEŽTI AŠTRIUS DAIKTUS, SVAIGALUS, CIGARETES IR KT. RASTI DAIKTAI BUS KONFISKUOTI IR GRĄŽINTI TIK TĖVAMS.
 • PREKIAUTI IR MAINIKAUTI IŠ NAMŲ ATSIVEŽTAIS DAIKTAIS.
 • NAUDOTIS MOBILIUOJU RYŠIU PAMOKŲ METU, MOKYKLOJE IR JOS TERITORIJOJE FILMUOTI AR FOTOGRAFUOTI. IŠ MOKINIO PAŽEIDUSIO  ŠIĄ TAISYKLĘ, MOKYKLA TURI TEISĘ  KONFISKUOTI TELEFONĄ IR GRĄŽINTI  JĮ TIK MOKINIO TĖVAMS. MOKINIAMS, PAKARTOTINAI PAŽEIDUSIEMS NAUDOJIMOSI MOBILIUOJU RYŠIU TAISYKLES, MOKYKLA TURI TEISĘ UŽDRAUSTI ĮSINEŠTI  Į MOKYKLĄ IR JOS TERITORIJĄ MOBILIOJO RYŠIO PRIEMONES.

 PAŽEIDUS KURĮ NORS IŠ ŠIŲ PUNKTŲ, BUS TAIKOMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS.

 Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113