Lietuvos respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos respublikos darbo kodeksas

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA