INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS CENTRE

Dalykas/etatas

Krūvis

Kvalifikaciniai reikalavimai

Pastabos

Psichologas

 

 Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,25 etato

 

 0,75etato

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija

 Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas

 

Pageidautina, kad kontaktinės valandos būtų planuojamos antradieniais ir ketvirtadieniais